Naudinga informacija

Statinio techninė priežiūra

Didžiulė UAB "NT techninis valdymas" darbuotojų patirtis visoje Lietuvoje prižiūrint įvairios paskirties statinius garantuoja, kad tinkamai pasirūpinsime Jūsų statiniais. Atsižvelgiame į kiekvieno Užsakovo individualius pageidavimus, vadovaujamės tik naujausiais teisės aktais ir pažangiausiais statybos sprendimais.

 

UAB "NT techninis valdymas" atliks kasmetines statinių apžiūras. Vykdys nuolatinę Jūsų statinių priežiūrą. Parengs statinių techninės priežiūros dokumentus. Organizuos statinių defektų šalinimą.

 

Bendradarbiaukite su mumis ir būkite ramūs, kad Jūsų statiniais tinkamai pasirūpinta.

Statinio techninė priežiūra - statinio naudotojo ar savininko organizuojama techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Statinio techninę priežiūrą privalo vykdyti visi statinių naudotojai/savininkai.

Statinio techninės priežiūros privalomumas ir nauda:

Statinio techninės priežiūros privalomumas reglamentuotas Statybos įstatyme, STR „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniam prižiūrėtojams“.

 

Statinio savininkas ir naudotojas žino statinio būklę, trūkumus, defektus ir remonto poreikį.

 

Įvykus draudiminiam įvykiui, draudimui privaloma pateikti statinio techninės priežiūros dokumentus.

 

Techninės priežiūros dokumentai:

 

Statinio techninis (techninis – energetinis) pasas – pildomas pastačius statinį arba po statinio modernizavimo, kapitalinių remontų. Pase surašomos statinio charakteristikos, patalpų eksplikacija, žalingi veiksniai, išorės atitvarų charakteristika, vertė. Apšildomiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis nei 1000 m2 pildomas statinio techninis – energetinis pasas.

 

Statinio techninės priežiūros žurnalas – visiems pastatams, kurie reikalingi techninės priežiūros dokumentai. Statinio techninės priežiūros žurnale fiksuojami statinio defektai bei remonto darbai. Techninis prižiūrėtojas žurnalą pildo kiekvieną mėnesį.

 

Apžiūrų aktai – surašomi po kasmetinių ir neeilinių apžiūrų. Aktuose surašomi statinio defektai su nuotraukomis, rekomendacijos defektams šalinti, įvertinamas kitų techninės priežiūros dokumentų pildymas.

Techninės priežiūros apžiūrų tipai:

Nuolatinė – atliekama ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Jos metu pastebėti defektai ir atlikti remonto darbai surašomi į T.P. žurnalą. Nuolatinę apžiūrą vykdo statinio techninis prižiūrėtojas. Ypatingų statinių techninis prižiūrėtojas privalo turėti techninį inžinerinį išsilavinimą.

 

Kasmetinė – atliekama ne rečiau kaip kartą per metus, pasibaigus žiemos sezonui. Kasmetinės apžiūros rezultatai surašomi techninės priežiūros žurnale ir kasmetinės apžiūros akte.

 

Neeilinė - atliekama po stichinių nelaimių, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas. Rezultatai surašomi neeilinės apžiūros akte ir techninės priežiūros žurnale.

 

Kasmetines ir neeilines apžiūras vykdo specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą

 

 

* S.T.P. dokumentų pildymas ir kasmetinės apžiūros neprivalomos - paprastų konstrukcijų pastatams, kurių didžiausias aukštis 8,5 m, kurių visų aukštų plotų suma ne didesnė 80 m2 ir kurių rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto. Taip pat taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje.

KONTAKTAI

+37065912307

nttvaldymas@gmail.com

UAB "NT Techninis valdymas"

Įmonės kodas: 110834517

Adresas: Savanorių pr.180,LT-03154,Vilnius

Tel.: +37065912307

El.paštas: nttvaldymas@gmail.com

 

A/S LT70 7044 0600 0785 1570

"SEB BANKAS" AB

Banko kodas: 70440

SWIFT: CBVILT2